Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Col·laboradors


   Entitats Col·laboradores

La Diputació de Castelló, ve  col·laborant estretament des de fa anys amb les principals entitats de suport  a l'emprenedoria i la
​innovació de la província, associacions de dones, així  com amb entitats i agents clau de les zones rurals.

UJI

Fundació General de la Universitat Jaume I, és l'entitat que gestiona ESPAITEC el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló.

Centro Europeo de empresas innovadoras

Centre Europeu d'Empreses Innovadores (CEEI)

XarxaTec

Associació d'Empreses Innovadores de Castelló (XarxaTec)

ATA CV

Associació de treballadors autònoms CV (ATA CV)

FEVECTA

Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA)

SECOT

Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat (SECOT)

ATC Asociación de Técnicos Cerámicos

Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics (ATC)

AESAL-CV

Agrupació Empresarial de Societats Laborals i Economia Social (AESAL-CV)

FECAP

Federació Empresarial Comarcal de l'Alt Palància (FECAP)

AETAP

Associació d'Empresaris i Treballadors Autònoms del Penyagolosa (AETAP),

ASETMICO

Associació d'empresaris turístics de Morella i Comarca (ASETMICO)


CDR

CDR Palància Millars i el CDR Alt Maestrat.

Reinventhadas

Reinventhadas

NDC

Networking Directives de Castelló (NDC)

Logo CDR Alt Maestrat

CDR Alt Maestrat

GAL Alt Maestrat Esports

GAL Alt Maestrat Esports

GAL Maestrat Plana Alta

GAL Maestrat Plana Alta

GAL Palancia Mijares

GAL Palància Mijares

GAL Castelló Sur

GAL Castelló Sud

Pie
   Emprenedoria, innovació i digitalització

La OAP – DipCas pretén reformar i impulsar el conjunt de xarxes existents en l'ecosistema   de suport a l'emprenedoria, la innovació i la digitalització, així  com l'estreta connexió existent, proporcionant-los una major cohesió d'acord   amb els següents criteris:

La complementarietat entre les capacitats dels diferents agents, especialment  mitjançant la combinació de la capil·laritat d'alguns d'ells amb l'especialització que  ofereixen uns altres i comptant especialment amb les xarxes que fomenten la participació de  les dones i el desenvolupament rural (per exemple, gestionant des de centres físics l'accés   mitjançant videoconferència a experts d'altres centres, fins i tot de xarxes  diferents, maximitzant la identificació de la dona en el projecte). 
Una major orientació cap als emprenedors, autònoms i PIMES rurals,  estructurant la xarxa en funció de la demanda (satisfacció de les seues necessitats en un  únic punt) i no tant en funció de l'oferta (àmbit competencial dels diferents  programes). 
La personalització del suport en funció del moment del cicle de vida de l'empresa,  garantint al mateix temps un acompanyament integral que facilite la transició  entre fases. 
Un millor aprofitament de les plataformes virtuals dels diferents agents per a  aconseguir una major difusió de les actuacions de la OAP-Dipcas. 
A aquest efecte, es fa necessari promoure una estratègia i planificació conjunta  ordenada i coordinada de la xarxa de capacitats, permetent la seua especialització segons  les prioritats tecnològiques/sectorials del territori, i assegurant la generació d'economies   d'escala, la maximització de les eficiències en el desplegament i operació, i la  potenciació de sinergies i de l'impacte en les Pimes. La Diputació de Castelló, ve  col·laborant estretament des de fa anys amb les principals entitats de suport  a l'emprenedoria i la innovació de la província, associacions de dones, així  com amb entitats i agents clau de les zones rurals. En el marc d'aquesta  convocatòria és necessària la participació de l'ecosistema del territori que col·labore amb  l'oficina Accelera Pime per a entorns rurals en el procés d'incorporació de  tecnologies digitals i innovadores per part les pimes i persones emprenedores dels   municipis rurals de la província de Castelló. Per a establir el marc de la  col·laboració s'han signat acords amb cada entitat recollint els compromisos de  les parts i la seua relació amb el projecte presentat i les aportacions de cadascuna de les  parts. 

A continuació s'indiquen els agents que han subscrit l'acord amb un detall de les seues  activitats i les col·laboracions habituals amb la Diputació de Castelló. A  continuació enumerem les entitats que són referents en innovació i  transferència tecnològica i els seus usuaris solen ser empreses de perfil tecnològic de la  província, la qual cosa justifica la seua necessària participació en el projecte: 

- Fundació General de la Universitat Jaume I, és l'entitat que gestiona ESPAITEC, el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló.  Un espai innovador format per empreses de base tecnològica, grups d'investigació,   associacions i entitats públiques que treballen en diferents sectors  econòmics amb l'objectiu de contribuir, de forma quantificada i reconeguda, al desenvolupament   socioeconòmic de la província de Castelló i a la diversificació del seu teixit  empresarial a través de la innovació. Després de quasi 10 anys d'activitat, s'ha creat un  entorn de referència a la província de Castelló dirigit a acollir, secundar, potenciar i  fer créixer iniciatives empresarials de caràcter innovador, a més de facilitar  la transferència de tecnologia desenvolupada en la Universitat i ser interlocutor reconegut en el camp de la innovació. Entre els seus programes, cal destacar el  Castellon Global Program, programa patrocinat per la Diputació de Castelló i  dirigit per Espaitec. El Castelló Global Program té com a objectiu seleccionar a 9  empreses de la província de Castelló per a treballar amb elles durant 6 mesos,  dotant-los de formació i assessorament personalitzat per a l'acceleració i el  creixement empresarial. Es tracta d'un programa de llarg recorregut on canviar la  mentalitat de les empreses per a aprendre “noves maneres de fer” basades en la  innovació. Per a això, les empreses seleccionades s'envolten d'experts que agiten el seu  coneixement i inquietuds empresarials, transformant les empreses en projectes  que aposten per la innovació com a base de la competitivitat i el creixement  empresarial. En 2013 es va celebrar la primera edició i des de llavors 86 empreses de la  província han passat per aquest programa en les seues 9 edicions de vida. El Club Empreses  Castelló Global Program està format per un selecte grup d'empreses on les  sinergies i col·laboracions donen lloc a noves idees i productes. 

-El Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Castelló (CEEI), és una associació  formada per les principals entitats i organismes públics i privats de  dinamització dels recursos per a la creació de riquesa a la nostra província. És un  organisme de suport a emprenedors i pimes per a impulsar el desenvolupament econòmic i  social de la província de Castelló a partir d'un element clau: promoure la  innovació com a factor estratègic, amb l'objectiu de contribuir a la competitivitat de  les empreses de la província. Des de la Diputació de Castelló en col·laboració amb CEEI  es realitzen programes d'acceleració tant de persones emprenedores com  per a start-up. El programa “Move up. Emprén amb èxit”, que en 2021 va realitzar la seua sisena  edició, té com a objectiu principal fer costat a emprenedors, mitjançant accions  dirigides a la generació de noves idees de negoci, fomentant en ells l'esperit  emprenedor de manera que, consideren com a opció de futur iniciar un projecte  empresarial en qualsevol municipi de la província de Castelló. El programa d'acceleració   empresarial “Òrbita”, cofinançat per Diputació de Castelló, va dirigit a  start ups i en ell se sotmet a les empreses participants a un procés de creixement  escalable i sostenible garantint-los l'accés a finançament privat. 

- Associació d'Empreses Tecnològiques de Castelló ( XarxaTec ) és l'associació d'empreses   tecnològiques de Castelló, que en l'actualitat compta amb més de 50  empreses associades. És una organització de naturalesa associativa i sense ànim de lucre,  que naix amb l'objectiu d'impulsar un entorn favorable per al desenvolupament del talent  qualificat i fomentar l'expansió de les empreses tecnològiques a través de  la cooperació entre els diferents agents de l'ecosistema. Cerca impulsar tot tipus  d'accions que potencien la innovació i l'oferta tecnològica a Castelló i la  Comunitat Valenciana. La Diputació de Castelló ha cofinançat el programa  Xarxatec Activa, un projecte de capacitació tecnològica que forma en  emprenedoria i “soft skills” per a comptar amb perfils capaços d'emprendre grans  projectes tecnològics dins i fora de l'empresa. El programa de Xarxatec Activa es  basa en tres pilars fonamentals: IT, Soft-Skills i emprenedoria. 

- Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT) és una Associació sense  ànim de lucre, constituïda en 1989 i declarada d'Utilitat Pública en 1995. SECOT  té en l'actualitat més de 1.400 socis, dels quals més de 1.100 són Sèniors. Des de  la seua constitució, SECOT ha desenvolupat una ingent labor que ha permés que  petites empreses pogueren continuar actuant, al mateix temps que s'ha acompanyat a  molts emprenedors en la seua iniciativa de posar en marxa un projecte empresarial.  Secot Castelló és una de les entitats de referència de la província de Castelló en l'assessorament   a persones emprenedores. Des de la Diputació de Castelló es compta  amb ells com a mentors en diferents programes per a enriquir les iniciatives 

empresarials amb la seua experiència i visió pràctica. 

- Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics (ATC), amb més de 500 associats, entre  empreses i particulars, és l'entitat que des de la seua fundació fa 45 anys representa als   professionals de la indústria ceràmica, i té com a objectiu formar i informar  sobre els nous avanços o desenvolupaments que es produeixen en qualsevol part del món. La importància del sector ceràmic en l'economia de la província de Castelló fa  molt rellevant la participació de la present entitat en el projecte. 

- Associació de treballadors autònoms CV (LLIGA CV) pertanyent a la Federació  Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms-LLIGA que porta des de 1995  defensant i representant al treballador autònom. Actualment és una organització  d'àmbit nacional integrada per més de 250.000 autònoms socis de quota que  sumats als de cessió de representació porten a ATA a sumar més de 450.000  autònoms. 

La Diputació de Castelló fa un important esforç per incorporar la  sostenibilitat empresarial en tots els seus programes. Considera que les empreses i els  nous projectes que es posen en marxa en el territori han de tindre un triple  impacte positiu a nivell social, mediambiental i econòmic. És per aquesta raó que s'ha   convidat a col·laborar en aquest projecte a les associacions d'empreses de l'economia  social amb presència a la província de Castelló: 

- Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA) és l'organització   representativa del cooperativisme de treball associat en la Comunitat  Valenciana. És una organització empresarial independent i plural que aglutina a les  cooperatives de treball associat valencianes voluntàriament associades. El principal  objectiu de la Federació és la defensa dels interessos de les cooperatives associades en  l'àmbit polític, econòmic i institucional, a més del foment i promoció de  noves cooperatives. 

- Agrupació Empresarial de Societats Laborals i Economia Social (AESAL-CV) és la de la Comunitat Valenciana. És una organització empresarial sense ànim de lucre  que té un caràcter independent, plural i participatiu, i està integrada per  empreses en les quals la majoria del capital social pertany a els/as treballadors/as.  Els seus objectius són oferir solucions als problemes de les empreses i dels seus socis/as,  així com promoure i difondre aquest model empresarial on capital i treball  troben el seu equilibri. 

D'altra banda, és indispensable el suport a la OAPs – Dipcas de les entitats i agents  representatius de les zones rurals de la província on s'actuarà,  especialment a les xarxes de dones per a fomentar la seua participació en el  projecte. És per això que s'ha convidat a col·laborar en el projecte a organitzacions  empresarials rurals, Grups d'acció local, associacions de dones rurals i centres  de desenvolupament rural. 

- Federació Empresarial Comarcal de l'Alt Palància (FECAP) és una organització  empresarial multisectorial que es va constituir l'any 1979 per a donar resposta a les  necessitats dels empresaris i empresàries de la Comarca de l'Alt Palància. El seu  àmbit natural d'actuació és primordialment la Comarca de l'Alt Palància situada en  el sud de la província de Castelló. 

- Associació d'Empresaris i Treballadors Autònoms del Penyagolosa (AETAP),  és una organització constituïda recentment que aglutina a les empreses dels  municipis de la zona del Penyagolosa en la zona interior central de la província de  Castelló. 

- Associació d'empresaris turístics de Morella i Comarca (ASETMICO) desenvolupa la seua activitat a la comarca dels Ports en el nord de la província de  Castelló i el seu objectiu és promoure el turisme d'interior en la zona.

- Grups d'Acció Local (GAL): GAL Altamaesports, GAL Maestrat Plana Alta, GAL Palancia Mijares, GAL Castellón Sur. Els Grups d'acció local (GAL) estan formats per socis tant públics com privats. Són entitats sense ànim de lucre l'objectiu del qual és promoure el desenvolupament  sostingut del seu territori, integrant a tots els agents i consolidant i reforçant l'enfocament LEADER a través de la innovació, la generació d'ocupació i l'ús eficient  dels recursos. Des dels Centres CEDEIXES es ve col·laborant amb els GAL de la  província realitzant cursos de formació sobre l'elaboració dels plans de  viabilitat per a realitzar la sol·licitud de les Ajudes LEADER. Quatre GALs de la província  han signat l'acord de col·laboració com a agents clau en el desenvolupament rural de l'interior   de la província de Castelló. 

- Centres de Desenvolupament Local (CDRs). D'igual manera, s'ha considerat com a agent clau en la col·laboració amb la OAPs – Dipcas, als Centres de desenvolupament rural de la província que són el CDR Palància  Millars i el CDR Alt Maestrat. 

Amb la finalitat de fomentar la participació de dones en les activitats proposades en el  marc del projecte s'ha convidat a col·laborar a les principals associacions tant de dones empresàries com de dones rurals de la província de Castelló:

Reinventhadas és una entitat sense ànim de lucre els objectius del qual són promoure l'emprenedoria   entre les dones i visibilitzar el treball de les dones emprenedores  i empresàries del territori, comptant amb referents que siguen inspiradors per a altres  dones. D'altra banda, treballen també a impulsar l'ús de les Tics a través dels  mitjans socials i audiovisuals com un recurs per a augmentar la competitivitat dels   negocis de les dones. Des de Diputació de Castelló, venim col·laborant amb  aquesta entitat cofinançant programes com Menthoradas que busca empoderar a  dones emprenedores perquè aconseguisquen adquirir noves competències i puguen una  xarxa de suport i col·laboració per a continuar formant-se i emprendre. 

- Networking Directives de Castelló (NDCS) és una entitat formada per dones  empresàries, directives i professionals que, tenint com a punt d'unió la província  de Castelló, col·laboren entre si per a potenciar el networking, i compartir i  intercanviar experiències i coneixements. A més, l'entitat és integrant de la  CEOE, de la CEV i de BPW Spain, des d'on representa, defensa i promociona l'interés   econòmic, social, professional i cultural de les dones empresàries i directives  per a contribuir al desenvolupament de la província de Castelló i a la societat en general. 

Com s'ha comentat prèviament, dins de l'Estratègia Provincial per al foment  de l'ocupació, l'emprenedoria i la promoció econòmica de la pròpia Diputació de  Castelló es duu a terme el Programa Emprendre i dirigir en femení des del qual  es programen actuacions específiques de temàtica empresarial per a dones. Moltes de  les actuacions realitzades en últims 10 anys dins d'aquest programa han tingut  tecnològic per a lluitar contra la bretxa digital per gènere. Aquestes actuacions prèvies  ens permeten tindre una àmplia xarxa de dones empresàries i emprenedores que  poden ser també usuàries de les OAP– DipCas. És destacable el Campament digital  per a dones empresàries que es va realitzar al novembre de 2021 i en el qual es  van treballar principalment eines digitals per a millorar la presència en internet  i el màrqueting digital. Es realitzarà prospecció empresarial per a la localització de  Pimes liderades per dones, autònomes i emprenedores. 

Finalment, en el projecte es recull en la línia d'actuació f, una sèrie d'actuacions  de sensibilització, mentoring i networking dirigides específicament a dones, on  es posaran en valor diferents perfils de dones a través de casos d'èxit i  experiències de dones empresàries i emprenedores que van digitalitzar els seus negocis.


No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador